Reglamento:

REGULAMENTO DA MARCHA CICLOTURISTA: II RUTA B.T.T. FILLOA DA PEDRA CONCELLO DE A BAÑA 25/03/2018

Ante la previsión de mal tiempo para el sábado 9 y domingo 11, el Concello da Baña acordó aplazar la celebración de la II Ruta BTT para el domingo 25 de marzo. El plazo de inscrición se cerrará el jueves, 22 de marzo. Son los únicos cambios que se modifican en el Reglamento.

1.- O Concello da Baña, en colaboración co Club Ciclista Negreira e coa autorización da Federación Galega de Ciclismo e organismos competentes, é o organizador da II RUTA BTT FILLOA DA PEDRA, que se celebrará o domingo 11 de marzo de 2018. (nueva fecha: 25 de marzo)

2.- Esta marcha BTT está aberta a tódolos/as ciclistas maiores de 15 anos en posesión da licenza federativa en vigor. Quen non tivera dita licenza poderá tramitar a licenza dun día (seguro de accidentes e responsabilidade civil) concedida pola Federación Galega de Ciclismo.

3.- É obrigatorio o uso do casco protector. Levar visible a acreditación entregada pola organización e presentar a licenza federativa na saída.

4.- A ruta está sinalizada, debendo os/as participantes respectar o itinerario e o ritmo marcado pola organización, non podendo pasar ao vehículo que abrirá a carreira.
A ruta está aberta ao tráfico nalgúns puntos, polo que os/as participantes deberán circular pola súa dereita o máis preto posible da beiravía, e respectando as normas de tráfico.

5.- A saída será ás 10:00 h. dende o campo de fútbol municipal, para facer un percorrido duns 42 km. (ruta longa) ou duns 32 km. (ruta curta) por pistas forestais dunha dificultade media. A chegada seá no mesmo punto da saída. Haberá un punto de avituallamento sólido e líquido no km. 20, e outro avituallamento líquido no km. 30.A organización resérvase o dereito a modificar o percorrido por causas climatolóxicas e/ou de seguridade.

6.- A ruta ten un custo de inscrición de 5 € para tódolos participantes, e ademais os non federados deberán aboar outros 10 € para obter o permiso de 24 horas facilitado pola Federación Galega de Ciclismo, e que será xestionado pola organización ao pago da inscrición na carreira . Estas cotas ingresaranse en calquera das seguintes contas:
ABANCA: ES92 2080 0326 1731 1000 0035
BANCO PASTOR: ES26 0238 8191 8806 6000 1061

7.- A inscrición poderá facerse ata o xoves 08 de marzo de 2018 (nueva fecha: 22 de marzoa) mediante o formulario que se habilitará ao efecto na páxina web do concello da Baña: www.concellodabana.gal . Para calquera tipo de información poderán chamar aos teléfonos 981 886 777 - 981 886 501.

8.- Só serán considerados/as participantes da marcha aqueles/as que realizaran debidamente a inscrición e leven visible o distintivo entregado pola organización, se non poderán ser obrigados/as a saír do percorrido mentres se desenvolve a marcha. Non se considerarán participantes aqueles/as que de xeito intencionado faciliten datos falsos ao inscribirse.

9.- A organización disporá durante o transcurso da marcha dos servizos de asistencia sanitaria, mecánica (reparacións rápidas), servizo de limpeza para as bicicletas e duchas unha vez rematada a marcha nas intalacións do campo de fútbol municipal da Baña.

10.- Os/As participantes están obrigados/as a auxiliar aos/ás accidentados/as e a respectar as normas de circulación nos cruces de carretera.

11.- Os participantes deberán respectar o entorno por onde transcorre a marcha quedando terminantemente prohibido tirar lixo en todo o percorrido.

12.- A organización non se fai responsable dos accidentes nos que sexa causa a neglixencia dos participantes, así coma dos danos que estes puideran ocasionar durante a realización da marcha no caso de que non se cumpra o estipulado neste Regulamento.

13.- Cada participante será responsable dos seus actos tanto dentro como fóra da marcha, excluíndo á organización das responsabilidades que tiveran lugar, incluíndo posibles accidentes e as súas consecuencias, debendo cumprir o vixente regulamento de circulación, xa que a circulación non estará cortada.

14.- A inscrición nesta marcha conleva a aceptación do presente regulamento en tódolos seus termos e as instrucións dos Organizadores para o bo desenvolvemento da marcha.

CLUB CICLISTA NEGREIRA Y CONCELLO DA BAÑA.